Affärsmodell och strategi

Annexins affärsmodell bygger på att kunna bibehålla och stärka sin ledande position inom utveckling av den biologiska läkemedelskandidaten ANXV samt att minimera utvecklingsrisker och maximalt optimera värdet av ANXV-programmet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning.

Bolagets strategi är att påvisa ANXV:s effekt i patienter med sällsynta kärlsjukdomar, som till exempel central retinal venocklusion (Central Retinal Vein Occlusion, CRVO) eller sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD). Att påvisa effektdata på en sällsynt sjukdom ökar sannolikheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska utvecklingsrisken då det regulatoriskt är fördelaktigt. Samtidigt ska värdet i ANXV-programmet optimeras, där resultat från både säkerhetsstudie och klinisk fas I-studie utgör viktiga moment för flera framtida parallella kliniska effektstudier (fas IIa) även på stora hjärt- och kärlsjukdomar eller andra sällsynta kärlsjukdomar.