Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 september 2017.

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 1 086 995 18,4%
Frostskog AB 342 324 5,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 296 757 5,0%
JP Morgan 280 000 4,8%
Dividend AB 245 367 4,2%
Arne Andersson 228 422 3,9%
Skogsmöllan 216 621 3,7%
Jane Hallén 201 740 3,4%
Lars Hallén 201 740 3,4%
SEB Life international 161 881 2,7%
Övriga aktieägare 2 632 697 44,7%
Totalt antal aktier 5 894 544  100,0%