Ersättning

Bolagsstämman beslutar om styrelsens ersättning. Styrelseordförandes arvode uppgår till 150 000 kr per år och övriga ledamöter erhåller 75 000 kr per år.

Totalt arvode till styrelsen är 375 000 kr. Styrelsearvodet kan faktureras kostnadsneutralt för bolaget.