Ledning

Jamal El-Mosleh
Jamal El-Mosleh
VD

Jamal El-Mosleh, född 1981, utbildad Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning bioteknik på Chalmers Tekniska Högskola och en examen i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Entreprenörskola (biotech) i Göteborg.

Jamal kommer närmast från en position som vd för bioteknikbolaget Immunicum AB (2007-2017), där han tog bolagets ledande produktkandidat från idéstadie till ett omfattande internationellt kliniskt program inom flera cancerindikationer. Jamal är också styrelseledamot i Elypta AB (cancerdiagnostik). Jamal är vd i Annexin Pharmaceuticals AB sedan oktober 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 0

Anna Frostegård
Anna Frostegård
MD, PhD, Leg.Läk., Chief Scientific och Medical Officer

Frostegård, född 1973, internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 7,9 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Carin Jakobson
Carin Jakobson
Chief Financial Officer

Jakobson, född 1974, har en Magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi från Linnéuniversitetet och över 10 års erfarenhet inom ledande befattningar inom olika branscher – senast som CFO på Sivers IMA (publ) och Stille AB (publ). Carin är Chief Financial Officer (CFO) i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 9 000 aktier.

Innehav per den 30 september 2017.