Sjukdomar i fokus

Bolaget bedömer att ANXV har potential att bli ett så kallat First-In-Class läkemedel för flera hjärt- och kärlsjukdomar.

Bolaget planerar att testa ANXV i en klinisk effektstudie (Proof-of-Concept) i en av de två sällsynta sjukdomar (Orphan Diseases): central retinal venocklusion (CRVO) eller sicklecellanemi (SCD). Varken CRVO eller SCD är idag botbara utan all behandling syftar till att lindra symptomen. Det finns starka vetenskapliga, kliniska och kommersiella motiv för vidare studier.

Samtidigt arbetar Bolaget för att optimera ANXV utvecklingsprogrammet, där resultat från både säkerhetsstudie och klinisk fas I-studie utgör viktiga moment för flera framtida parallella kliniska effektstudier (fas IIa) även på stora hjärt- och kärlsjukdomar.

I övrigt forskar Bolaget på ANXV:s effekt vid behandling av andra blodkärlssjukdomar, där mindre kärl är påverkade samt virussjukdomar – så kallade blödarfebrar – där hela kärlsystemet är påverkat.