Styrelsens medlemmar

Carl-Fredrik Lindner
Carl-Fredrik Lindner
Styrelseordförande

Lindner, född 1976, har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science. Lindner är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Johan Frostegård
Johan Frostegård
Styrelseledamot

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 7,9 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Gisela Sitbon
Gisela Sitbon
Styrelseledamot

Sitbon, född 1958, har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB. Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: Via bolag 3 000 aktier

Innehav per den 30 september 2017.