VD har ordet – Empowering the body to fight vascular diseases

Bästa aktieägare och andra intressenter i Annexin Pharmaceuticals,

Sedan den 16 oktober är jag ny VD för Annexin Pharmaceuticals och har därmed fått förmånen att leda ett bolag med en mycket spännande och potentiellt revolutionerande läkemedelskandidat, ANXV. Jag känner mig oerhört motiverad inför uppgiften att dels bidra till utvecklingen av nya läkemedel för patienter världen över med stora icke tillgodosedda medicinska behov samt dels bidra till att realisera en så stor del som möjligt av den stora potential jag ser i ANXV och därmed även kunna leverera betydande aktieägarvärden.

Beslutet att ta uppdraget som VD på Annexin Pharmaceuticals var lätt och beror till största delen på egenskaperna och potentialen hos ANXV, en läkemedelskandidat som i flera avseenden är mycket intressant. Läkemedelskandidaten adresserar en enorm marknad med potential för effekt i såväl sällsynta kärlsjukdomar som stora hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt. ANXV skulle också kunna bli en så kallad ”First-in-Class”-produkt, det vill säga, det första i sitt slag på marknaden med en unik verkningsmekanism. ANXV, som är ett kroppseget protein, söker upp och reparerar skadade celler i vår kropp. Därtill bygger ANXV en ”sköld” runt de reparerade cellerna och fungerar dessutom anti-inflammatoriskt. Den anti-inflammatoriska egenskapen är kanske särskilt viktig att betona då det är just denna egenskap som kan komma att öppna upp för ett helt nytt sätt att behandla hjärt- och kärlsjukdomar som fortfarande orsakar flest dödsfall världen över. Nyligen presenterade positiva resultat inom fältet har återupplivat ett stort intresse för anti-inflammatoriska angreppssätt. Vår bedömning är att hela det kardiovaskulära fältet kommer att förändras och här vi ser en god chans att ligga i framkant. Detta, liksom möjligheten att utvärdera effekt i många olika patientgrupper, känns mycket spännande!

Jag känner mig också tacksam över möjligheten att få jobba med ett mycket bra team på Annexin Pharmaceuticals och vill också betona hur betydelsefullt det är att vi redan har en etablerad och storskalig produktionsprocess enligt GMP på plats för kommande kliniska försök. Jag vill därför passa på att ge en stor eloge till alla som har bidragit till denna mycket värdefulla milstolpe som sänker risken i projektet avsevärt. Vi har naturligtvis många steg kvar att ta men nu kan vi lägga fullt fokus på att planera för våra första kliniska försök och börja bygga aktieägarvärden på allvar. Detta ser jag mycket fram emot.

Jamal El-Mosleh

Jamal El-Mosleh – VD
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)